Archive for the News n articles category

မဟာေဗာဓိ ပရဟိတေက်ာင္းတုိက္ (ဗုဒၶဂယာ) ၌ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိး နာမည္ေက်ာ္ ရုပ္ရွင္မင္းသား- ဒါရုိက္တာတစ္ဦး ေထရ၀ါဒီရဟန္းအျဖစ္ ခံယူလုိက္ျခင္း

News n articles | Sunday, April 10, 2016 at 7:35 am
 • Vietnamweb

  ယခုႏွစ္ ဗုဒၶဂယာမွာ ဘုရားဖူးရာသီကုန္ဆုံးခါနီးျဖစ္လာသည့္တုိင္ ဘုရားဖူးႏွင့္ ခရီးသည္တုိ႔ျဖင့္ ေ၀စည္ေနဆဲ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ လူေတြ ေျခခ်င္းလိမ္ေနၾကဆဲ ေတြ႔ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၏ ဘုရားဖူးဓေလ့မွာ ယေန႔ယခုမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းမဟုတ္သလုိ၊ သမုိင္းတေခတ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းလည္း မဟုတ္ေခ်။ စင္စစ္ ဘုရားဖူးဓေလ့သည္ ဗုဒၶသက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္ကတည္းက စခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားရွင့္ေရွ းေတာ္ေမွာက္သုိ႔ ဘုရားဖူးလာေရာက္သူမ်ားမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ျဖစ္ၾက၏။ တခ်ဳိ ့က ၀ါမဆုိမီေလးတြင္ ၀ါတြင္းအားထုတ္ရန္အတြက္ မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္ ကမၼ႒ာန္းကုိ ဘုရားရွင္ထံမွ ေတာင္းခံရန္ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ ့က ၀ါလကင္းလြတ္သီတင္းကြ်တ္တြင္ မိမိတုိ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ၀ါတြင္းကာလ တရားအားထုတ္မွဳအေျခေနႏွင့္ လက္ငင္းအခက္အခဲကုိ ေလွ်ာက္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ တရားထူးရခဲ့ၿပီးသူမ်ားက နိဗၺာနသုခ..၀ိမုတၱိရသႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔ Read more >>>

 • ဦးေအာင္သာ+ ေဒၚသန္းသန္းေထြး မိသားစုတုိ႔၏ သာသနာ့ ဒါယကာအျဖစ္ ခံယူတဲ့ကုသိုလ္ေတာ္

  News n articles | Saturday, April 2, 2016 at 2:28 pm
 • PHOTO3

  ဗုဒၶဂယာ ေျမျမတ္မဟာတြင္ ေရာက္ရွိၿပီး ဘုရားဖူးရင္း၊ သာသနာ့အေမြခံ ကုသုိလ္ထူးမ်ား ဆည္းပူးေနၾကသည့္ သည္မိသားစုက 2015 ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ ဗုဒၶသာသနိကလက္ရာျဖစ္သည့္ ပုဂံေရွးေဟာင္းနယ္ေျမမွ ေစတီအမွတ္ ၁၆၆၀ ကိုု ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴ၊ ေစတီအမွတ္ ၆၂၇ ႏွင့္ ေစတီအမွတ္ ၁၅၅၄ သယမၻဴ ဘုုရားတိုု႔ကိုုလည္း လုိအပ္သမွ် ျပန္လည္မြမ္းမံၿပီး ေရႊထီးေတာ္တင္လွဴခဲ့ေသးသည္ ဆုိပါသည္။ ေစတီေတာ္ကုိ တရား၀င္ ျပဳျပင္ႏုိင္ေရးအတြက္ နုိင္ငံေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ခ်ေပးခဲ့သလို ထီးေတာ္တင္ပြဲတြင္လည္း ႏိုုင္ငံေတာ္မွ လူၾကီးမ်ား တက္ေရာက္အားေပးခဲ့သည္။ ၿမိဳင္ဆုိင္စည္ကားေသာ ထုိပြဲေတာ္ကုိ ဘုရားဒါယကာတုိ႔ ႏြဲခဲ့သည့္ ေသာမနႆေဇာအလီလီတုိ႔ရဲ ့အဟုန္က ဗုဒၶဂယာ ေျမျမတ္မဟာတုိင္ လာျဖစ္ဖုိ ့၊ အခုလိုသာသနာ့အေမြခံထုိက္ဖု ့ိတြန္းေပးလုိက္သည္ဟုပင္ ေျပာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

 • သာသနာျပဳေတြရဲ ့ဘုရားဖူးခရီး

  News n articles | Tuesday, March 1, 2016 at 6:32 pm
 • ILBCweb

  ဘုရားဖူးယင္း လိပ္ဥတူးသူေတြ တူးၾကသလုိ၊ ဘုရားဖူယင္း သာသနာျပဳသူေတြကလည္း ျပဳခဲ့ၾက၊ ျပဳေနၾကပါသည္။ (ေနာင္လည္း ျပဳေနၾကပါလိမ့္ဦးမည္)။ ယခုပုိ႔စ္မွာမူ မဟာေဗာဓိတြင္ သာသနာျပဳခဲ့ၾကသူေတြအေၾကာင္းျဖင့္ အစပ်ဳိး မိတ္ဆက္ပါရေစ။ ဘုရားဖူးေတြ အခုလုိသာယာ ေအးခ်မ္းစြာ ၀င္ထြက္ဖူးေျမာ္လုိ႔ရေနၾကတာ ေရွးကသာသာနျပဳေတြရဲ႔ ဘ၀ႏွင့္ရင္းလုိ႔ အလုပ္လုပ္သြားခဲ့ၾကတဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ဆုိတာ နားလည္ေစခ်င္ပါသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ လွည့္ေျပာင္းေစာင္းငဲ့ၾကည့္ရလွ်င္ ပ႒မ မဟာေဗာဓိေစတီႀကီးတည္ခဲ့သည့္ အေသာကမင္းႀကီး၏ သမုိင္း၀င္ ဘုရားဖူးခရီးကုိ ေတြ႔ရမည္။ ယင္း၏ေနာက္တြင္ ဖာဟိယန္၊ ဟူယန္ဆင္၊ မင္းထီး၊ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၊ အနာဂါရိက၊ ဦးစၿႏၵမဏိစေသာ သာသနာျပဳ အာဇာနည္ ဘုရားဖူးႀကီးမ်ားကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ယခုလုိ သာသနာေရး အစဥ္ေတြးပူ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ ကုသုိလ္ယူၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဂယာနယ္ေျမတစ္ခုလုံးတြင္ သာသာနိက အေဆာက္အဦးတုိ႔ျဖင့္ Read more >>>

 • ဘုုရားဖူးယင္း တရားလည္း အားထုုတ္ၾကရေအာင္

  Meditation, News n articles | Saturday, February 27, 2016 at 9:32 am
 • meditateweb

  ယဥ္ေက်းမွဳျမင့္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔စည္းအားလုံးတြင္ မိမိိတုိိ႔၏ သက္၀င္ယံုုၾကည္ရာ ဘာသာတရား ေပၚထြန္းရာ ေနရာဌာနမ်ားကိုု အထူးအထြဋ္အျမတ္ထား၍ ဘုရားဖူးထြက္သည့္ ဓေလ့ရွိၾက၏။ ဗုုဒၶဘာသာတြင္ အထြဋ္အျမတ္ထား ဖူးေမ်ာ္ထိုုက္သည့္ ေနရာေတာ္မ်ားအျဖစ္ သံေ၀ဇနိယေလးဌာန၊ (ဘုရားရွင္တုိင္းမစြန္႔ေသာ) အ၀ိဇဟိတ ေလး႒ာနတုိ႔ကုိ ဘုရားရွင္ကိုုယ္ေတာ္တိုုင္ သတ္မွတ္ ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္ႏွဳတ္ခပါတ္ေတာ္မွ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မိန္႔မွာခ်က္ႏွင့္အညီ အထူးအထြဋ္အျမတ္ထား၍ ဂရုဂါရ၀ျပဳၾကကုန္ေသာ မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္မ်ားသည္ အဆုိပါေနရာဌာနမ်ားသိုု႔ အနည္းဆံုုး တသက္တစ္ခါဆိုုသလိုု ဘုုရားဖူးေရာက္လုိသည့္ သမၼာဆႏၵရွိၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ထိုုေၾကာင့္ ဟုိေရွးဦးေခတ္မွသည္ ယေန႔တုိင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အပါအ၀င္ ဗုုဒၶဘာသာႏိုုင္ငံတိုုင္းက အိႏၵိယႏိုုင္ငံသိုု႔ ဘုုရားဖူးမ်ား အလ်ဥ္မျပတ္ လာေရာက္ေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ ဤမွ်ထူးျခား၊ ထြဋ္ျမတ္ေသာ ဘုရားဖူးခရီးသြားသည္ သာမန္ (International Tourist) တစ္ဦးထက္ေတာ့ အျဖစ္ထူး၊ Read more >>>

 • ဗုဒၶဂယာေျမျမတ္မဟာ

  News n articles, Uncategorized | Friday, February 26, 2016 at 8:16 pm
 • mahabodhitempleweb

  ေျမျမတ္မဟာ။ ဗုဒၶဂယာကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္ အထူး မြန္ျမတ္ အေရးပါေသာ ေနရာေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ သဗၺညဳတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ရ၍ ဗုဒၶအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေသာ ဒႆနိယ သံေ၀ဇနိယ ေနရာေတာ္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶေခတ္မတိုင္မီက ဤေဒသ တ၀ိုက္ကို ဥရုေ၀ဠဟုေခၚတြင္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶေခတ္တြင္ ေဗာဓိမ႑လ-သေမၺာဓိ-ေဗာဓိရုကၡမူလ စသည္ျဖင့္ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ ၁၃-ရာစုတြင္ ေဒသခံမ်ားက ျဗဟၼဂယာေခၚ ဂယာၿမိဳ႕ (ဗိႆႏိုးနတ္ကြန္း) ႏွင့္ ကြဲျပားေစရန္ ဗုဒၶဂယာဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဗာဓိပင္။ ဘုရားရွင္လက္ထက္က ေဗာဓိပင္မွာ ေပ ၁၀၀ မကျမင့္မားၿပီး ဟူယင္ဆင္ (တရုတ္ရဟန္းေတာ္) ေရာက္ခဲ့စဥ္က ေပ-၅၀ ခန္႔ျမင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဘုရား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာ အပင္ျဖစ္၍ သေမၺာဓိပင္ ဟုလည္းေခၚသည္။ မိစၦာအယူ ရွိခဲ့စဥ္က အေသာကမင္းႀကီးႏွင့္ Read more >>>

 • မဟာေဗာဓိသဒၶမၼေဇာတိကာသိမ္ေတာ္ၾကီး ပႏၷက္တင္ မဂၤလာအခမ္းအနား

  News n articles | Wednesday, February 24, 2016 at 5:30 pm
 • Picture-02-(1)-copyupload

  အိႏၵိယနုိင္ငံ ဗုဒၶဂယာ ဘုရားအဆူဆူေတာ္ ပြင့္ေတာ္မူရာေျမျမတ္မဟာ တြင္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအေက်ာ္ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဥာဏိသာရ ၏ ၾသဝါဒကုိခံယူလ်ွက္ ေဒါက္တာနေႏၵာဘာသ ဦးစီးျပီး မဟာေဗာဓိပရဟိတ ျမန္မာေက်ာင္းတုိက္အတြင္း မဟာေဗာဓိသဒၵမၼေဇာတိကာ သိမ္ေတာ္ၾကီး ပႏၷက္တင္ အုတ္ျမစ္စီမဂၤလာ အခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားမွ မဂၤလာပႏၷက္တင္ျခင္းနွင့္အုတ္ျမစ္စီျပဳလုပ္ေနၾကပုံမ်ားကုိ တင္ျပအပ္ပါသည္။မဟာေဗာဓိပရဟိတျမန္မာေက်ာင္းတိုုက္၊ မဟာေဗာဓိသဒၶမၼေဇာတိကာ သိမ္ေတာ္ၾကီး ပႏၷက္တင္၊ အုုတ္ျမစ္စီမဂၤလာ အခမ္းအနား ကိုု ၁-၆-၂၀၁၅ ေန႔ (နယုန္လျပည့္) နံနက္ ၆.၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပဳလုုပ္သည္။ အခမ္းအနားသိုု႔ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ၊ ပရေဒသီသံဃာ့အဖြဲ႔ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ နာလႏၵာ တရုုတ္ျမန္မာေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ ဗုုဒၶဂယာေဒသရွိ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ စာသင္သံဃာေတာ္မ်ား စုုစုုေပါင္း အပါး ၃၀ ခန္႔ ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမာက္သည္။ ေရွးဦးစြာ ပရေဒသီသံဃာ့အဖြဲ႔ Read more >>>

 • ျမန္မာဘုုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား ျမန္မာအလွဴရွင္မ်ား၏ ဒါနအားျဖင့္သာ ရပ္တည္ေနၾကရ

  News n articles | Monday, February 22, 2016 at 4:56 pm
 • view-002-copy

  ျမတ္စြာဘုုရားရွင္သည္ အာနႏၵာအရွင္သူျမတ္အား ရတနာသံုုးပါး၌ ၾကည္ညိဳၾကကုုန္ေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသား၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတိုု႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ သံေ၀ဂယူသင့္ေသာ ဌာနေလးခုုအျဖစ္ ျမတ္စြာဘုုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ လုုမၺိနီအင္ၾကင္းေတာ၊ ဘုုရားရွင္၏ အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ ရရွိေတာ္မူေသာ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေရႊပလႅင္ေပၚေပါက္ရာ ဗုုဒၶဂယာ၊ ဓမၼစၾကာတရားဦး ေဟာၾကားေတာ္မူရာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၊ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူရာ ကုသိနာရံုုတိုု႔ကိုု ရဟန္းေယာက်္ား၊ ရဟန္းမိန္းမ၊ ဥပသိကာ၊ ဥပသိကာမမ်ား လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကေပလိမ့္မည္ဟုု ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ျပီး “အၾကင္သူတိုု႔သည္ ဖူးေျမာ္ၾကရင္း ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ ေစတနာပြားျခင္း၊ သံေ၀ဂဥာဏ္ပြားမ်ားမိၾကျပီး ေသလြန္ကုုန္ၾက၏ ….. ထုုိသူတိုု႔သည္ ခႏၶာကိုုယ္ပ်က္စီး ေသလြန္ျပီးေနာက္ နတ္ရြာ သုုဂတိသိုု႔ လားေရာက္ၾကကုုန္လတၱံ႔” ဟုု ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခ့ဲသည္။ တိုးတက္လာေသာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းႏွင့္အတူ Read more >>>

 • ေျမျမတ္မဟာ၌ သမုိင္းေရစီးထန္လာၿပီ…

  News n articles | Monday, February 22, 2016 at 8:15 am
 • Sayadawgyi3

  ေရစီးေၾကာင္းတုိ႔၏ သေဘာမွာ ေရစီးထိုင္းသည့္ အခါရွိသလုိ၊ ေရစီးထန္သည့္အခါလည္းရွိေပသည္။ ေရစီးေႏွးခုိက္ ပိတ္ဆုိ႔ေနခဲ့သမွ်တုိ႔သည္ ေရစီးေရဟုန္ ျပင္းလာလွ်င္ လမ္းပြင့္သြားတတ္စၿမဲျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ သမုိင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ မျဖစ္ႏုိင္၊ျဖစ္ဖုိ႔ရာ လမ္းစပင္ မျမင္ႏုိင္သည့္ အေျခေနတရပ္သည္ သမုိင္းအခ်ဳိ့အေကြ႔တစ္ရပ္တြင္ လွ်ပ္တျပက္အတြင္း အလြယ္ကေလးႏွင့္ အမွန္တကယ္ ထၿပီးျဖစ္လာတတ္သည္။  ဗုဒၶဘာသာစတင္ ေပၚေပါက္ရာ၊ ဗုဒၶ၀ါဒ ခ်က္ျမွဳပ္ေျမကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ အမွန္တကယ္ တန္ဖုိးထား ျမတ္ႏုိးၾကပါ၏။ ထုိသုိ႔ထားရေအာင္လည္း စင္စစ္ မြန္ျမတ္ေသာေျမျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၏ ရင္ထဲတြင္ တကမၻာလုံး၌ အမြန္ျမတ္ဆုံးေသာေျမ၊ ခန္းနားထည္၀ါဆုံးေသာအရာျဖစ္၍ ဗုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိသည္ ဗုဒၶဘာသာတုိ၏ အထြဋ္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေျမျမတ္မဟာ (= the Most Sacred Buddhist land)  ျဖစ္ပါသည္။  Read more >>>

 • မွန္ကန္ေသာ ရွာေဖြျခင္း

  News n articles | Monday, February 22, 2016 at 7:09 am
 • ၀ဲမွယာသိုု႔ = ဦးစံတင္၊ ဦးမင္းေအာင္၊ ေဒၚသီတာ၊ ေဒၚခင္ေထြးရီ

  ၁၉-၂-၂၀၁၆ ေန႔၊ မဇၥ်ိမဂုုဏ္ဗုုဒၶဂယာဘုုရားဖူးအဖြဲ႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ထြက္လာခဲ့စဥ္က အမ်ားနည္းတူ ဘုုရားဖူးဆုုိေသာ္လည္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ တမူထူးျခားတဲ့ သီးသန္႔ ရည္သန္ခ်က္ကေလးေတြ ကုုိယ္စီႏွင့္ျဖစ္ၾကသည္။ သည္အခ်က္မွာ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ေပၚလြင္လာခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ရည္စူးခ်က္ ေစတနာမွန္တဲ့ တကယ့္ဘုုရားဖူးသူေတြအဖုုိ႔ေတာ့ သူတုိ႔ ထင္မွတ္ထားခဲ့သည္ထက္ ပိုၾကည္ႏူးရသည္။ ရိုုက္ခတ္လာသည့္ သဒၶါဓါတ္ အဟုန္က တြန္းပုိ႔လုိက္တာေၾကာင့္ ဧဟိဘိကၡဳႀကီးမ်ားသဖြယ္ ရဟန္းအျဖစ္ကုိ တက္ေရာက္သည္အထိ ျဖစ္သြားၾကသူေတြလည္း ပါသည္။ ဘုုရားဖူးသူေတာ္စင္ေတြ အေနျဖင့္ ဘုုရားဖူးယင္း မွန္ကန္ေသာ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္ဖိုု႔ အေရးၾကီးသည္ဟုု လက္ခနဲ ေတြးမိလုိက္ပါသည္။ - ေနရာက အထြဋ္ျမတ္ဆုံးေနရာ၊ - ရွာျဖစ္တာက အမွန္ကန္ဆုံးေသာ ရွာမွီးျခင္း၊ - ျဖစ္လာတာက ရခဲလွတဲ့ ဒုလႅဘရဟန္း၊ သည္ထက္ နည္းနည္းက်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းတိတိပပေလး ရွင္းလင္းပါရေစ။ Read more >>>

 • မဇၥ်ိမေဒသဘုရားဖူး စိတ္၀င္စားမႈ ပုိမိုမ်ားျပားလာ

  News n articles | Sunday, September 28, 2014 at 12:21 pm
 • budd1web

  နိဳင္ငံျခားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ထင္ရွားေသာ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျမင္သေဘာထားတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာမႈကို ရႈျမင္သံုးသပ္လ်က္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သီးသန္႔အစည္းအေ၀းၾကီးတစ္ရပ္ကို အိႏၵိယနိဳင္ငံ ဗီဟာျပည္နယ္ ဗုဒၶဂယာ၌ လြန္ခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ ယင္းအစည္းအ၀းတြင္ နိဳင္ငံေပါင္း ၃၃ နိဳင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။  အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိႏၵိယနိဳင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာာသာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေနာက္တိုင္းမွ ခရီးသြားပုဂၢိဳလ္မ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္နွင့္၊ အိႏၵိယနိဳင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မႈ ပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ budd2web Read more >>>