ကာလကတၱားၿမိဳ႔၊ “ေဗာဓိနိ၀ါသေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႀကီး” ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္လွဴႏုိင္ၾကပါၿပီ

buddha_pool-for-web1

ျမန္မာ အပါအ၀င္ အေရွ႔ဖက္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ စတင္၀င္ေရာက္ရာၿမိဳ႔၊ ျမန္မာ- အိႏၵိယႏွစ္ႏုိင္ငံ ယွက္ႏြယ္သည့္ သမုိင္းေနာက္ခံရွိသည့္ၿမဳိ ႔၊ စီးပြါးေရးကိစၥ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥမ်ားမွသည္ ဘုရားဓါတ္ေတာ္စစ္ဖူးခြင့္ရသည့္ အေၾကာင္းထူးရွိ၍ ဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ား၊ ေလ့လာေရးခရီးသည္မ်ား မျဖစ္မေန အေရာက္လာၾကသည့္ၿမိဳ ႔၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳေခတ္မွသည္ ယေန႔တုိင္ အခ်က္အခ်ာက်ၿပီး၊ အေရးပါလွသည့္ သည္ၿမိဳ႔တြင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ က်ယ္က်ယ္ၿပန္ ့ျပန္ ့တည္းခိုေနထုိင္၍ ရသည့္ေနရာက ယေန႔တုိင္ မရွိသေလာက္ျဖစ္ပါသည္။ ကာလကတၱားျမိဳ႔၊ ေနတာဂ်ီး ဆုဘ (စ္) စျႏၵ ဘိုု့စ္ (Netaji Subash Chandra Bosh International Airport) အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ေလဆိပ္ႏွင့္ လက္တကမ္းတြင္ တည္ရွိသည္႔ ေဗာဓိသုခပရဟိတေက်ာင္းတိုုက္သည္ ယေန႔တုိင္ ဘုုရားဖူး ခရီးသည္မ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ေဆး၀ါးလာေရာက္ကုုသၾကသည့္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား အ၀င္အထြက္အမ်ားဆုံး ဆုံရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔တုိင္ ေက်ာင္းတုိက္ထဲမွာ လုံေလာက္သည့္ တည္းခုိနားေနစရာမရွိသည့္ အခက္အခဲေၾကာင့္ အျဖစ္သေဘာ ေဒြးေရာယွက္တင္ အံမ၀င္ ခြင္မက် ေနထုိင္ လုပ္ကိုင္ၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းအရာမ္ကုိ ေပးလွဴျခင္းသည္ အရာရာကုိ ေပးလွဴရာေရာက္သည္ ဆုိသည့္အတုိင္း ေက်ာင္းေဆာင္း ေက်ာင္း၀င္း ေျခခင္းလက္ခင္းသာယာလွ်င္ အထက္ပါ ခက္ခဲရွဳပ္ေထြးမွဳမ်ားကုိ အလုိေလ်ာက္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ လူေရာရွင္ပါ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ လာလာသမွ်တုိ႔ ေႏြးေထြးလုံၿခဳံစြာ ခုိ၀င္၍ ရၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုံအေလာက္က်ယ္၀န္းေသာ ေက်ာင္း၀င္းတစ္ခုလုံးတြင္ မိမိတုိ႔၏ စနစ္တက် တည္ေဆာက္မွဳမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း သုံးပိုင္းပါ၀င္သည္။

  • ဘုရား၊ ေစတီ သိမ္စသည့္ တရားဓမၼရပ္၀န္း အပုိင္း၊
  • တည္းခိုေနထုိင္ၾကရာရပ္၀န္း အပိုင္းႏွင့္
  • ပညာသင္ယူဆည္းပူးၾကရာ အပိုင္းဟူ၍ စနစ္တက် ခြဲျခမ္း၍ စတင္တည္ေထာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္မွ စတင္၍ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနသည့္ တည္းခုိေနထုိင္ရာ ရပ္၀န္း (နိ၀ါသ) အတြက္ ေဗာဓိနိ၀ါသ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႀကီးကို စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လုိအပ္သမွ် အလုံအေလာက္က်ယ္က်ယ္၀န္း တည္ခုိ၍ ျဖစ္ေအာင္ ႀကီးမားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အဆုိပါ အထိကရ (၄) ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႀကီး အျမန္ ၿပီးစီးႏုိင္ရန္ ရပ္နီးရပ္ေ၀း ေစတနာ့ရွင္ သာသနာ့ဒါယိကာ၊ ဒါယိကမတုိ႔မွ သဒၶါထက္သန္ တတ္အားသေရြ ့ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလုိက္ပါသည္။

 

ေစတနာရွင္မ်ား ေအာက္ပါအတိုုင္း ပါ၀င္လွဴ ဒါန္းႏိုုင္ပါသည္။

၁) ၁၃ ေပ ၁၅ ေပ က်ယ္ အခန္းတစ္ခန္း ေဒၚလာ ၅၀၀၀ (ကမၺည္း ထိုုးေပးရန္)

၂) လူ (၈) ဦးဆန္႔ ဓါတ္ေလွခါး တစ္စီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀   (ကမၺည္း ထိုုးေပးရန္)

၃) ေက်ာက္ ကားၾကီး တစ္စီး ရူပီး ၂၇၀၀၀

၄) သဲကားၾကီး တစ္စီး     ရူပီး ၁၀၀၀၀

၅) ဆီမန္းတအိတ္         ရူပီး ၄၀၀

၆) အုုတ္ ၁၀၀၀           ရူပီး ၉၀၀၀

၇) သံ တစ္တန္           ရူပီး ၁၀၀၀၀၀

 

ေမတၱာျဖင့္-

ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ နေႏၵာဘာသ