ေန႔စဥ္ (၇) မိနစ္ခန္႔ေျပးျခင္းျဖင့္ အသက္ (၃) ႏွစ္ပိုရွည္နိဳင္

Daily-run

သာမန္အခ်ိန္ကေလး ၇ မိနစ္ခန္႔ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းေျပးျခင္းဟာ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရမႈနဲ႔ ေလျဖတ္ျပီးရုတ္တရက္ေသဆံုးရျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးနိဳင္ပါတယ္။

အိုင္အုိ၀ါျပည္နယ္တကၠသိုလ္က သုေတသနျပဳအဖဲြ႔ကို ဦးေဆာင္သူျဖစ္တဲ့ DCLee ဆိုသူႏွင့္ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ တို႔က သီတင္းတစ္ပတ္ကို ၅၁မိနစ္ထက္ေလ်ာ့ျပီးေျပးတဲ့သူေတြဟာ သီတင္းပတ္တစ္ပတ္ကို သံုးနာရီထက္ပိုျပီး ေျပးတဲ့သူေတြန႔ဲ ေသဆံုးမႈဟာ အတူတူပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေျပးတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀းေျပးတယ္ဆိုတာက အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္ ပံုုမွန္ေျပးတာပဲ အဓိက်ပါတယ္။

ေျပးျခင္းနဲ႔ အသက္ရွည္ျခင္းဟာ ဆက္စပ္မႈရွိ မရွိဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နိဳင္ဖို႔ အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္ အသက္ ၁၀၀ေက်ာ္ရွိတဲ့လူေပါင္း ၅၅,၁၃၇ ဦးကို သုေတသီေတြက ၁၅ႏွစ္ခန္႔  ေလ့လာမႈျပဳၾကည့္ၾကပါတယ္။ ေျပးတဲ့လူေတြဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေသဆံုးရျခင္းမွ 30% ေလ်ာ့နည္းျပီး၊ 45% ေလာက္ကေတာ့ နွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ ေလျဖတ္ျပီးေသဆံုးရျခင္းမွ ေလ်ာ့နည္းနိဳင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ေျပးတဲလူေတြဟာ လံုး၀မေျပးတဲ့လူေတြထက္ ပ်န္းမွ်အားျဖင့္ သံုးႏွစ္ေလာက္ အသက္ပိုရွည္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေလ့လာသူေတြက ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အ၀လြန္ျခင္းနဲ႔ ေသြးတိုးေရာဂါကို ကာကြယ္ဖို႔အေရးၾကီးသလိုပဲ ေျပးျခင္းဟာလည္း အေရးၾကီးတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါတယ္။

အက်ိဳးတရားအေနနဲ႔ကေတာ့ က်ားမ၊ အသက္အရြယ္၊ပိန္သူ ၀သူ၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား၊ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသာက္သူေတြ  အားလံုးကိုပါ အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။   ၅၁ မိနစ္အတြင္းမွာ ၆မိုင္ေလာက္ေျပးတဲ့သူေတြ ၊ တစ္နာရီမွာ ၆ မိုင္ေလာက္ပဲ ေျဖးေျဖကေလး ေျပးတဲလူေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ရက္သတၱတစ္ပတ္မွာ နွစ္ၾကိမ္မွ်သာေျပးတဲ့သူေတြကို လံုး၀မေျပးတဲ့သူေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္တဲ့အခါ ေျပးတဲ့သူေတြက ေသဆံုးမႈနည္းပါးတာကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ေျပးျခင္းနဲ႔ အသက္ရွည္ျခင္းဟာဆက္စပ္မႈရွိတယ္ဆိုတာ အမ်ားၾကီးျဖစ္နိဳင္ပါတယ္။

“ ကိုယ္ကာယ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ဟာ ၾကီးမားတဲ့အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္  ေသဆံုးမႈကိုေလ်ာ့နည္းေစျပီး က်န္းမားေရးဦးတည္ခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ လူေတြ စျပီးအေျပးေလ့က်င့္လာေအာင္၊ ျပီးေတာ့ အျမဲမျပတ္ ဆက္လက္ ေျပးျဖစ္ေအာင္ လူေတြကို အားေပးဖို႔လိုပါတယ္” လို႔ Lee ကဆိုပါတယ္။

အသင့္ေတာ္ဆံုးေျပးႏႈန္းကေတာ့ တစ္နာရီကို 7.1 မိုင္ႏႈန္းနွင့္ တစ္နာရီကို 7.6 မိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ေျပးျခင္းျဖင့္ နွလံုးေရာဂါနဲ႔ေသးဆံုးမႈရ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေလျဖတ္ျပီးေသဆံုးရမႈကို 60% ထိေလ်ာ့နည္းေစတယ္လို႔ သုေတသနေတြကေဖၚျပပါတယ္။

ကိုးကား=၃၀။ ၇ ။၂၀၁၄ ေန႔ထုတ္ The Times of India မွ 7-min run daily could add 3 years to your lifespan ကိုျပန္ဆိုပါတယ္။