ဦးေလာကိန္းထင္ မွ ေဗာဓိနိ၀ါသ ေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ ရူပီးေငြ ၆၆၀၀၀ လွဴ ဒါန္း

lawkanthi11

အိႏၵိယႏိုုင္ငံ၊ ကိုုးလ္ကတၱားျမိဳ႔ရွိ မဟာေဗာဓိပရဟိျမန္မာေက်ာင္းတိုုက္သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ဘုုရားဖူးခရီးသည္မ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ က်န္းမာေရး လာေရာက္စစ္ေဆးသူမ်ား ၀င္ထြက္နားခိုုရာ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး တစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။  ၄င္းျပင္ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ အေရွ႔-ေျမာက္ဖ်ား ေဒသမွ က်န္းမာေရး လာေရာက္ ကုုသသူမ်ား၊ ဘုုရားဖူးမ်ား နားခိုုရာ ေနရာတစ္ခုုလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုုအခါ ေနရာထိုုင္ခင္း အခက္အခဲရွိေနပါသျဖင့္ မျဖစ္မေန ေဗာဓိနိ၀ါသ အမည္ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီးကိုု ေဆာက္လုုပ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ရာေတာ္ ေဒါက္တာ နေႏၵာဘာသ ဦးစီးတည္ေထာင္လ်က္ ရွိေသာ ေဗာဓိသုုခပရဟိတျမန္မာေက်ာင္းတိုုက္အတြင္းဤ ေဆာက္လုုပ္ဆဲ ေဗာဓိနိ၀ါသ (၄) ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္ၾကီးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေလာက္ကိုုင္ျမိဳ႔ေန ဦးေလာကိန္းထင္မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ တန္ဖိုုးရွိ ရူပီးေငြ ၆၆၀၀၀ တိတိကိုု ၀၄-၀၁-၂၀၁၇ ေန႔ ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းသြားပါသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ သာဓုုေခၚဆိုုအပ္ပါသည္။

ေမတၱျဖင့္-

ဆရာေတာ္