ဦးထြန္းထြန္းဦး+ေဒၚႏွင္းႏွင္းေအး မိသားစုု အခန္းတစ္ခန္း လွဴ ဒါန္း

tuntunooweb

ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမွဴ းထား၍ အမွတ္ (၄၉၃-A)၊ ဇာနည္ (၁၄)လမ္း၊ (၉ ) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကုုန္ျမိဳ ႔ေန၊ ဦးထြန္းထြန္းဦး+ေဒၚႏွင္းႏွင္းေအး၊ သမီး မစုုယမင္းထြန္း မိသားစုုမွ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ၊ ကိုုးလ္ကတၱားျမိဳ ႔၊ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနေႏၵာဘာသ ဦးစီး တည္ေထာင္လ်က္ရွိေသာ ေဗာဓိသုုခ ပရဟိတ ျမန္မာေက်ာင္းတိုုက္အတြင္း ေဆာက္လုုပ္ဆဲ ေဗာဓိနိ၀ါသ ေက်ာင္းေဆာင္၌ အခန္းတစ္ခန္းဖိုုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀/= တိတိကိုု ၁-၁-၂၀၁၇ ေန႔ ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းပါသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုုေခၚဆိုုအပ္ပါသည္။
ေမတၱာျဖင့္-
ဆရာေတာ္