မဟာေဗာဓိသဒၶမၼေဇာတိကာသိမ္ေတာ္ၾကီး ပႏၷက္တင္ မဂၤလာအခမ္းအနား

Picture-02-(1)-copyupload

အိႏၵိယနုိင္ငံ ဗုဒၶဂယာ ဘုရားအဆူဆူေတာ္ ပြင့္ေတာ္မူရာေျမျမတ္မဟာ တြင္ ကမၻာ့သာသနာျပဳအေက်ာ္ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဥာဏိသာရ ၏ ၾသဝါဒကုိခံယူလ်ွက္ ေဒါက္တာနေႏၵာဘာသ ဦးစီးျပီး မဟာေဗာဓိပရဟိတ ျမန္မာေက်ာင္းတုိက္အတြင္း မဟာေဗာဓိသဒၵမၼေဇာတိကာ သိမ္ေတာ္ၾကီး ပႏၷက္တင္ အုတ္ျမစ္စီမဂၤလာ အခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားမွ မဂၤလာပႏၷက္တင္ျခင္းနွင့္အုတ္ျမစ္စီျပဳလုပ္ေနၾကပုံမ်ားကုိ တင္ျပအပ္ပါသည္။မဟာေဗာဓိပရဟိတျမန္မာေက်ာင္းတိုုက္၊ မဟာေဗာဓိသဒၶမၼေဇာတိကာ သိမ္ေတာ္ၾကီး ပႏၷက္တင္၊ အုုတ္ျမစ္စီမဂၤလာ အခမ္းအနား ကိုု ၁-၆-၂၀၁၅ ေန႔ (နယုန္လျပည့္) နံနက္ ၆.၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပဳလုုပ္သည္။
အခမ္းအနားသိုု႔ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ၊ ပရေဒသီသံဃာ့အဖြဲ႔ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ နာလႏၵာ တရုုတ္ျမန္မာေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ ဗုုဒၶဂယာေဒသရွိ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ စာသင္သံဃာေတာ္မ်ား စုုစုုေပါင္း အပါး ၃၀ ခန္႔ ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမာက္သည္။ ေရွးဦးစြာ ပရေဒသီသံဃာ့အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာေတာ္မွ ၾကြေရာက္လာေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားအား ငါးပါးသီလေပးျပီး ၾကြေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားမွ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူသည္။ ယင္းေနာက္ အစီအစဥ္အတိုုင္း ပႏၷက္တင္၊ အုုတ္ျမစ္စီကာ ၾကြေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား န၀ကမၼႏွင့္ ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းၾကသည္။

8-copy

သာသနာ႔ဒါယကာ သိမ္အလွဴ ရွင္မွာ အမွတ္ (၉၁) ၊ ေရႊေတာင္ၾကား (၁) လမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ ႔နယ္ေန (ဦးခင္သန္း) +  ေဒၚဖြားၾကည္၊ (ဗိုုလ္မွဴ း ျမင့္သိန္း) + ေဒၚခင္သန္းျမိဳင္တိုု႔အား အမွဴ းထား၍ ဦးေအာင္ႏိုုင္ + ေဒၚသန္းသန္းျမင့္၊ သားဗိုုလ္ၾကီး သန္းေဇာ္ဦး၊ သမီးၾကီး ေဒါက္တာဆုုသစ္သစ္ႏိုုင္၊ သမီးငယ္ခင္ထက္ထက္ႏိုုင္ BE (Civil)၊ တူမ မလွလွေ၀ မိသားစုု ျဖစ္သည္။

သိမ္အမိုုးေပၚမွ ေစတီေတာ္အား ကမၻာသာသနာျပဳအေက်ာ္၊ ကမၻာေက်ာ္ဓမၼကထိက သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး၏ သီတဂူ သာသနာျပဳ အဖြဲ႔မွ လွဴ ဒါန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။7-copy

သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႔ဝင္ ဦးပီေကဆင္းႏွင့္ တမၸဝတီ ဦးခ်ိဳေဇာ္မင္းတို႔ကို လိုအပ္သည့္ ကိစၥအဝဝ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။

အိႏၵိယႏိုုင္ငံ ဗုုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိပရဟိတျမန္မာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနေႏၵာဘာသ၏ သိမ္သမုတ္ပြဲ ေအာင္ျမင္မွဳစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳအတြက္ သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕မွ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓုေခၚဆိုအပ္ပါသည္။