သာသနာျပဳေတြရဲ ့ဘုရားဖူးခရီး

ILBCweb

ဘုရားဖူးယင္း လိပ္ဥတူးသူေတြ တူးၾကသလုိ၊ ဘုရားဖူယင္း သာသနာျပဳသူေတြကလည္း ျပဳခဲ့ၾက၊ ျပဳေနၾကပါသည္။ (ေနာင္လည္း ျပဳေနၾကပါလိမ့္ဦးမည္)။ ယခုပုိ႔စ္မွာမူ မဟာေဗာဓိတြင္ သာသနာျပဳခဲ့ၾကသူေတြအေၾကာင္းျဖင့္ အစပ်ဳိး မိတ္ဆက္ပါရေစ။ ဘုရားဖူးေတြ အခုလုိသာယာ ေအးခ်မ္းစြာ ၀င္ထြက္ဖူးေျမာ္လုိ႔ရေနၾကတာ ေရွးကသာသာနျပဳေတြရဲ႔ ဘ၀ႏွင့္ရင္းလုိ႔ အလုပ္လုပ္သြားခဲ့ၾကတဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ဆုိတာ နားလည္ေစခ်င္ပါသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ လွည့္ေျပာင္းေစာင္းငဲ့ၾကည့္ရလွ်င္ ပ႒မ မဟာေဗာဓိေစတီႀကီးတည္ခဲ့သည့္ အေသာကမင္းႀကီး၏ သမုိင္း၀င္ ဘုရားဖူးခရီးကုိ ေတြ႔ရမည္။ ယင္း၏ေနာက္တြင္ ဖာဟိယန္၊ ဟူယန္ဆင္၊ မင္းထီး၊ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၊ အနာဂါရိက၊ ဦးစၿႏၵမဏိစေသာ သာသနာျပဳ အာဇာနည္ ဘုရားဖူးႀကီးမ်ားကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ယခုလုိ သာသနာေရး အစဥ္ေတြးပူ ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ ကုသုိလ္ယူၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဂယာနယ္ေျမတစ္ခုလုံးတြင္ သာသာနိက အေဆာက္အဦးတုိ႔ျဖင့္ ေ၀စည္တင့္တယ္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ဖူးျမင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ မိမိတုိ ့မဟာေဗာဓိပရဟိတေက်ာင္းတုိက္၏ မၿပီးျပတ္ႏုိင္ေသာ သာသနိက ပရုိဂ်က္တခ်ဳိ ့အတြက္လည္း သာသနာျပဳ ဘုရားဖူးခရီးသြားတခ်ဳိ ့မွ ျပည့္၀ထေျမာက္ အၿပီးေရာက္ေအာင္ လုိအပ္သမွ် ကုန္က်စြန္ ့ႀကဲ သဒၶါျပဌာန္း၍ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ILBC1web၁-၃-၂၀၁၆ ေန႔တြင္ New Motion ဘုုရားဖူးအဖြဲ႔ျဖင့္ သာသနာျပဳ ဘုုရားဖူးခရီး ထြက္လာသည့္ International Language Business Centre (ILBC) မိသားစုုမွ မဟာေဗာဓိ ပရဟိတေက်ာင္းတုိက္၏ ေဗာဓိရုကၡမူလ ငါးထပ္ေက်ာင္းႀကီးအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၉၉၃၉) ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္သိန္းတုိ ့ကုိလည္းေကာင္း၊ တုိးခ်ဲ ့သာသနာ့ေျမႀကီးအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၇၅၀ တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း လွဴဒါန္းသြားခဲ့ပါသည္။ ေစတနာရွင္ အေပါင္းတုိ႔ ၾကည္ရႊင္ ဟဒယ၊ သဒၶါ ဗလ၀ျဖင့္ သာဓုေခၚႏိုင္ၾကေစရန္ အသိေပးလုိက္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္-

ဆရာေတာ္၊ မဟာေဗာဓိပရဟိတေက်ာင္း၊ ဗုုဒၶဂယာ။