ပထမအၾကိမ္ မဟာေဗာဓိပရဟိတေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္း

ပထမအၾကိမ္ မဟာေဗာဓိပရဟိတေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္း

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၊ မႏၱေလးျမိဳ႔ သုုဇာဂ၀တီ ဘုုရားဖူးအဖြဲ႔မွ ၾကီးမွဴ း၍ ၉-၁၁-၂၀၁၃ ေန႔ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ နေႏၵာဘာသ ဦးစီးတည္ေထာင္လ်က္ ရွိေသာ မဟာေဗာဓိပရဟိတျမန္မာေက်ာင္းတိုုက္၌ ပထမအၾကိမ္ေျမာက္ ကထိန္လ်ာသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းသည္။ ၄င္း ကထိန္ပြဲသိုု႔ အိႏၵိယႏိုုင္ငံရွိ ေက်ာင္းတိုုက္အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမာက္ၾကသည္။ ပင့္သံဃာ အပါး ၅၀ ခန္႔အား ကထိန္သကၤန္း တစ္စံုုစီ အျပင္ န၀ကမၼ၀တၳဳေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀ စီ လွဴ ဒါန္း ပူေဇာ္သည္။ အားလံုုး ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ား သာဓုု ေခၚႏိုုင္ၾကပါေစ။