ဆရာမ ေဒၚခင္စန္းႏြယ္၊ ေဒၚ၀င္း၀င္းေဌး တိုု႔မွ အခန္းတစ္ခန္းဖိုုး လွဴ ဒါန္း

saveforweb

ေက်းဇူးရွင္ ဖခင္ ဦးထြန္းေရႊ၊ မိခင္ ေဒၚစိန္ရင္ တိုု႔အား ရည္စူး၍ သမီး ဆရာမ ေဒၚခင္စန္းႏြယ္၊ ေဒၚ၀င္း၀င္းေဌး တိုု႔မွ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ၊ ကိုုးလ္ကတၱားျမိဳ ႔၊ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနေႏၵာဘာသ ဦးစီး တည္ေထာင္လ်က္ရွိေသာ ေဗာဓိသုုခ ပရဟိတ ျမန္မာေက်ာင္းတိုုက္အတြင္း ေဆာက္လုုပ္ဆဲ ေဗာဓိနိ၀ါသ ေက်ာင္းေဆာင္၌ အခန္းတစ္ခန္းဖိုုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ တိတိကိုု ၁၇၊၁၂၊၂၀၁၆ ေန႔ ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းပါသျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုုေခၚဆိုုအပ္ပါသည္။
ေမတၱာျဖင့္-
ဆရာေတာ္